Vragen? Bel +31 (0)88 - 472 60 00
Wilt u meer informatie?
Bel dan naar
088 4726 000

Woning van de toekomst in Hoeven

HOEVEN - Frank-Willem Jochems van Bouwgroep Jochems en Paul Timmermans van Timek Planontwikkeling vertellen vol trots over hun 

samenwerking om achter zorgcentrum Kroonestede te Hoeven een 18-tal woningen voor de toekomst te gaan ontwikkelen en bouwen. De presentatie van het rapport "visie op de woningmarkt 2030" ligt amper drie weken achter ons of dit project sluit al naadloos aan op de eindconclusie van dat rapport: zorg voor een meer passende woningvoorraad en speel in op sterk veranderende marktomstandigheden.

DOOR JOHAN WAGENMAKERS

"Binnen een beperkt aantal randvoorwaarden, is dit een geheel nieuwe manier van ontwerpen en bouwen", laat Frank-Willem weten. "Het maximaal bebouwbaar 

oppervlak, bepaalde materialen en de grootte van de kavels liggen vast. Verder kan het ontwerp door de toekomstige bewoners, afhankelijk van budget of wensen, zélf worden samengesteld. Men kan bijvoorbeeld kiezen uit een complete dakopbouw, garage, extra slaapkamer, luxe badkamer of andere toevoegingen. Maar ook met wanden en ruimtes kan worden geschoven en de manier van afwerken kan worden bepaald. Zelfs een onderhoudsvrije en/of energienotaloze woning is mogelijk."

MixPaul is degene die het basisconcept heeft bedacht en ontwikkeld: "de tijd van projectmatig bouwen is geweest, dit project is niet voor een bepaalde markt maar afhankelijk van de behoefte. Zo ontstaat er een mooie mix van bewoners zowel jong als oud, samenwonend, alleenstaand of zorgvragend. Uitgaande van een bepaalde basisprijs kunnen mensen op deze manier zelf de omvang en prijs van hun eigen woning bepalen en krijgen ze dus veel meer product voor een betere prijs."

Rustige hoek"De bedoeling is dat het plan in drie clusters van zes aan elkaar gekoppelde woningen gebouwd gaat worden. De kavelgrootte zal ca. 160 m2 zijn. De huizen komen in een rustige hoek te staan tegenover een bosperceeltje. Afhankelijk van de verkoop willen we begin volgend jaar beginnen met bouwen. Als er een cluster van zes woningen verkocht is kunnen we starten", vult Frank-Willem aan. Met Stichting Groenhuysen zijn afspraken gemaakt over de zorg die men in de woningen kan bieden. Eventuele aanpassingen aan de woning kunnen uiteraard vooraf in het traject worden verwerkt en in de uitvoering worden meegenomen.

Info-avondOp maandagavond 30 september is er in 't Hart van Hoeven (Sint-Janstraat 29) een info-avond. Deze is voor elke belangstellende vrij toegankelijk. De aanvang is 19.30 uur. Ook is er meer informatie te vinden op www.facebook.com/woningvandetoekomst.

Bouwgroep Jochems - tel. 088-4726000 -www.bouwgroepjochems.nl / Timek Planontwikkeling - 0166-606810 - www.timek.nl